AΣΥΔΟΣΙΑOι μεγάλες ξένες αλυσίδες καταναλωτικών αγαθών, μαζεύουν όλο το καθημερινό ρευστό των Ελλήνων καταναλωτών και το βγάζουν έξω στις μητρικές εταιρείες τους ( Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία κ.λ.π ) και κανείς δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Αντιθέτως όλες αυτές οι αλυσίδες, με βάση το νόμο δώρο ( προς τις Γάλλο Γερμανικές αλυσίδες) της κυβέρνησης Σημίτη, δουλεύουν με ευνοϊκό εργασιακό καθεστώς του part time δηλαδή εργαζόμενοι με τυπικό ωράριο το 4ωρο ( το οποίο γίνεται έως και 6ωρο άτυπα), με μισό μισθό και μισά δικαιώματα. Ουσιαστικά βοηθούν την κυβέρνηση να μαζεύει το ΦΠΑ από τις καθημερινές αγορές, αλλά στο κράτος που τις φιλοξενεί δεν δίνουν στάλα φόρο. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση κυνηγάει τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ξεζουμίζει.
 
Διαβάστε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα
 Η αλυσίδα Carrefour Γαλλικών συμφερόντων βγάζει ετησίως περίπου 3 δις. ευρώ τζίρο, που αντιστοιχεί στο 1,30% του ΑΕΠ. Με αυτόν τον καταπληκτικό τζίρο, η αλυσίδα καθαρίζει μόνο 15 εκ. ευρώ κέρδη. Γιατί δεν βγάζει κέρδη; Κάτι κάνει και αυτός ο φοβερός τζίρος χωρίς κέρδη στην Ελλάδα πάει όλος στη Γαλλία από τις τσέπες των Ελλήνων καταναλωτών. Μήπως πουλάει όλα τα είδη στο κόστος; Μάλλον όχι; Κάποια λογιστική πατέντα είναι, που προφανώς τη γνωρίζουν οι αρχές αλλά δεν κάνουν τίποτα. Η εταιρεία αυτή με τον τζίρο όσο εκατοντάδες μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις μαζί και να κληθεί να δώσει έκτακτη εισφορά από τα κέρδη της, η συνεισφορά της θα είναι ελάχιστη.
Αντίθετα ο ΑΒ Βασιλόπουλος που κάνει 1 δις. ευρώ ετήσιο τζίρο και βγάζει κέρδη πάνω από 30 εκ. ευρώ. Τυχαίο; Δεν νομίζω. Βέβαια και ο Βασιλόπουλος τώρα που βγήκε από ο ΧΑ, δεν θα έχει υποχρέωση να βγάζει μεγάλα κέρδη για να δίνει μερίσματα στους επενδυτές μετόχους της και άρα τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει κατά πάσα πιθανότητα.
 Δείτε πως η ΕΕ προστατεύει τις μεγάλες αλυσίδες Γαλλίας και Γερμανίας
 Στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού παρέπεμψε την επίλυση του προβλήματος για ενδεχόμενο δράσης καρτέλ στα σούπερ μάρκετ ο Επίτροπος Ανταγωνισμού κ. Αλμούνια απαντώντας σε ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Χουντή. Ο ευρωβουλευτής, ζητούσε πληροφορίες σχετικά με τα πρόστιμα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού στα σούπερ μάρκετ και το ύψος αυτών των προστίμων και καλούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εισπραχθούν τουλάχιστον τα επιβληθέντα πρόστιμα, αφού είναι γνωστό ότι αυτά, με διάφορους τρόπους, είτε μηδενίζονται είτε μειώνονται δραστικά.
Στην απάντησή του, ο Επίτροπος Αλμούνια, αφού αναφέρεται γενικά στην κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού σημειώνει ότι «Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού (ΕΑΑ) έχουν παράλληλες αρμοδιότητες» και ότι «Οι αγορές τροφίμων και λιανικού εμπορίου έχουν ως επί το πλείστον εθνική διάσταση με διαφορετικά νομικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς, καταλληλότερες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού που προκύπτουν στις αγορές αυτές είναι συχνά οι ΕΑΑ ( Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού)».
Στη συνέχεια παραθέτει «μια επισκόπηση των πιο πρόσφατων εκτελεστικών αποφάσεων που έχουν περιέλθει στη γνώση της στον τομέα των αγορών τροφίμων και λιανικού εμπορίου, στις οποίες η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού εφάρμοσε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ και επέβαλε πρόστιμα, με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν από την εν λόγω Επιτροπή Ανταγωνισμού:
-Με απόφαση της 15ης Ιουλίου 2010, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο στην αλυσίδα λιανικού εμπορίου Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε. για παραβίαση των εθνικών κανόνων ανταγωνισμού και εκείνων της ΕΕ, λόγω της εφαρμογής πολιτικών καθορισμού τιμών μεταπώλησης, περιορισμών για διασταυρούμενες προμήθειες και υποχρεώσεων αποκλειστικής προμήθειας στα μέλη του δικού της δικτύου ενοποιημένης διανομής με καταστήματα λιανικής.
-Με απόφαση της 12ης Φεβρουαρίου 2009, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο στην Nestle Hellas Α.Ε. για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στις αγορές στιγμιαίου καφέα στους διαύλους λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης.
-Με απόφαση της 20ής Μαρτίου 2008, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο στη Γενική Τροφίμων Α.Ε. που δραστηριοποιείται στην παραγωγή κατεψυγμένων λαχανικών, για τη σύναψη συμφωνιών με εμπόρους χονδρικής που σκοπό είχαν τον καθορισμό των τιμών για τους τελικούς λιανοπωλητές και τον περιορισμό των παθητικών πωλήσεων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της.
-Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2007, η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμα για παραβάσεις που αφορούσαν την παραγωγή και τη διανομή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.
-Το 2005, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμα σε επτά εμπόρους λιανικής εμπορίου για μια αντιανταγωνιστική απόφαση ένωσης επιχειρήσεων με την οποία καθορίζονταν ελάχιστες τιμές στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης».
Τέλος ο κ.Αλμούνια αναφερόμενος στο θέμα των προστίμων είπε: «κατά την άποψη της Επιτροπής, οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε εταιρείες, εφόσον οριστούν σε ύψος επαρκώς αποτρεπτικό, ενεργούν ως ισχυρός παράγοντας που αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις να συνάψουν αντιανταγωνιστικές συμφωνίες. Αυτές οι οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε μια επιχείρηση στο σύνολό της ως οντότητα που παραβιάζει τη νομοθεσία, δημιουργούν ισχυρότατα κίνητρα για το σύνολο της επιχείρησης να εξασφαλίσει την τήρηση του νόμου από τους υπαλλήλους της και, συνεπώς, να εμποδίσει την επανεμφάνιση αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών. Το σύστημα προστίμων μπορεί να προβλέπει ειδικά μέτρα αποτρεπτικού χαρακτήρα για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις. Ωστόσο, το ύψος των προστίμων και οι μέθοδοι καθορισμού τους δεν έχουν εναρμονιστεί σε συνολικό επίπεδο για την ΕΕ. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να σχεδιάσουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τα συστήματα που εφαρμόζουν εντός της επικράτειάς τους».
 
του Γιάννη Τσαραγκλή
http://www.gossipgr.com/2010/10/16/%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...