MIG 485 εκατ. ρευστότητα.1,9 εκατ.ευρώ τα κέρδη του α' τριμήνου.ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ.ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ?


MIG: Στα 1,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη α’ τριμήνου Στα 1,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Marfin Investment Group (MIG), κατά το τρίτο τρίμηνο, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 1.385,3 εκατ. ευρώ. Σε εταιρικό επίπεδο, οι συνολικές ζημίες υπολογίζονται στα 1.174,6 εκατ. ευρώ, από τις οποίες ζημίες 6,6 εκατ. ευρώ, για το τρίτο τρίμηνο. Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών, στην τρέχουσα χρήση, σχετίζονται με απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού, η οποία έφθασε στα 1.161,4 εκατ. ευρώ, σε ενοποιημένη βάση και στα 1.162,2 εκατ. ευρώ, σε εταιρικό επίπεδο.
Οι πωλήσεις, σε ενοποιημένο επίπεδο του εννεάμηνου, έφθασαν στα 1.169,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 22%, έναντι 955,2 εκατ. ευρώ, το ίδιο διάστημα του 2009, ενώ οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου ανήλθαν στα 416,7 εκατ. ευρώ έναντι 371,5 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Τα μικτά κέρδη του εννεάμηνου, σε ενοποιημένο επίπεδο, έφθασαν στα 292,2 εκατ. ευρώ έναντι 324,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποποιημένα μικτά κέρδη του τρίτου τριμήνου έφθασαν τα 114,1 εκατ. ευρώ έναντι 134,1 εκατ. ευρώ, το 2009.
Η καθαρή θέση (NAV) υπολογίζεται στα 2.464 εκατ. ευρώ, στο τέλος του τρίτου τριμήνου και αντιστοιχεί στα 3,20 ευρώ ανά μετοχή. Συνεπώς, η τιμή της μετοχής στα σημερινά επίπεδα αντιπροσωπεύει μια σημαντική έκπτωση 82% έναντι της καθαρής θέσης της εταιρίας.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η MIG συνεχίζει να επιδεικνύει εύρωστη κεφαλαιακή δομή και ισχυρή ρευστότητα, σε μία εποχή κατά την οποία η ρευστότητα στο εγχώριο περιβάλλον είναι σπάνια και ιδιαίτερης σπουδαιότητας. Η εταιρία διατηρεί υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, έχοντας μετρητά 484,9 εκατ. ευρώ, σε μία περίοδο κατά την οποία θα αναδειχθούν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές φαίνονται άμεσα επερχόμενες.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της MIG, κ. Διονύσης Μαλαματίνας, έκανε την ακόλουθη δήλωση «το πλέον δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, συνέχισε να επηρεάζει τις εταιρίες μας, παρότι σε μικρότερο βαθμό απ' ό,τι τους ανταγωνιστές μας. Ωστόσο, οι εταιρίες μας διατηρούν ηγετικά μερίδια αγοράς και συνεχίζουν να προσφέρουν στους πελάτες μας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας».
«Όπως είχαμε δηλώσει, από την αρχή της χρονιάς, η προτεραιότητα της MIG το 2010 δεν ήταν η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, αλλά, κυρίως, η διατήρηση των μεριδίων αγοράς, με έμφαση τη μείωση κόστους και την υιοθέτηση μιας κοινωνικά ευαίσθητης προσέγγισης προς τους πελάτες μας, όπως άλλωστε πιστοποιείται και από την αύξηση κατά 22% των πωλήσεων έναντι του προηγούμενου έτους».
«Η στρατηγική αυτή δείχνει μεν την προσαρμογή της MIG στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, αλλά αναμένεται να αλλάξει, καθώς βελτιώνονται οι συνθήκες. Οι εταιρίες της MIG έχουν τοποθετηθεί ιδανικά, ώστε να αποκομίσουν τα οφέλη από τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς και την αφοσίωση των πελατών και αναμένεται να επιστρέψουν σε σημαντικά επίπεδα κερδοφορίας μεσοπρόθεσμα».
«Τα αποτελέσματά μας του 2010 έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την απομείωση αξιών και επαναξιολόγηση στοιχείων του ενεργητικού, μια λογιστική επιβάρυνση, που πραγματοποιήθηκε στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Παρόλα αυτά, η καθαρή θέση της εταιρίας βρίσκεται στα 3,20 ευρώ, δείχνοντας ότι τα σημερινά επίπεδα διαπραγμάτευσης της τιμής της μετοχής αντιστοιχούν σε μια αξιοσημείωτη έκπτωση 82%».
«Συνεχίζουμε τη στρατήγική μας της έμφασης στη διατήρηση εύρωστης κεφαλαιακής επάρκειας και ισχυρής ρευστότητας, η οποία σήμερα βρίσκεται στα 484,9 εκατ. ευρώ, μετά την καταβολή του τεκμαρτού μερίσματος, κατά το τρίτο τρίμηνο. Στο μέλλον, πιστεύουμε ότι αυτή η σπάνια θέση ρευστότητας θα μας επιστρέψει να συμμετέχουμε από μοναδική θέση ισχύος στην αναδιάρθρωση του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να αξιοποιήσουμε τις μοναδικές ευκαιρίες, που θα εμφανιστούν».
«Όπως δηλώσαμε στο εξάμηνο, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι στο μέλλον συγχωνεύσεις και εξαγορές στους κλάδους, που δραστηριοποιείται η MIG, θα είναι αναπόφευκτες. Οι εταιρίες μας είναι σε θέση να συμβάλουν θετικά στην πραγματοποίηση συνεργειών, στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, με επίπεδα τιμών και υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στην περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Η MIG είναι τοποθετημένη ιδανικά, για να συμμετέχει στις εξελίξεις αυτές».
«Οι εταιρίες του ομίλου MIG, ακολουθώντας τη στρατηγική, που έχουν ανακοινώσει, θα συνεχίσουν να ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά και τα οικονομικά τους μεγέθη, τοποθετώντας τη MIG σε ευνοϊκή θέση, ώστε να επιβραβεύσει τους μακροχρόνιους επενδυτές της».
www.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...