ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ 

Πρόβληµα ρευστότητας αντιµετωπίζει το ελλειµµατικό ΙΚΑ, ενώ ιδιώτες και δηµόσιοι φορείς, ακόµη και τα πολιτικά κόµµατα, του οφείλουν συνολικά 640 εκατοµµύρια ευρώ! Σύµφωνα µε τον νέο προϋπολογισµό του ΙΚΑ για το 2011, χωρίς την κρατική επιχορήγηση το Ιδρυµα προβλέπει οργανικό έλλειµµα της τάξης των 3,2 δισ. ευρώ (3.212.768.000 ευρώ). Μετά την κρατική επιχορήγηση ύψους 3.664.172.000 ευρώ θα έχει πλεόνασµα 451.404.000 ευρώ, ενώ το 2010 εκτιµάται ότι το οργανικό έλλειµµα θα ανέλθει στα 283.247.000 ευρώ. Εντυπωσιακά είναιτα στοιχεία στον προϋπολογισµό του 2011 όσον αφοράτη µείωση των παροχών ασθενείας σε είδος (µείωση τηςιατρικής περίθαλψης κατά 3%, της φαρµακευτικής περίθαλψηςκατά 23,40%, τηςνοσοκοµειακής περίθαλψης κατά 10,11%). Πάντως η οικονοµική ασφυξία οδήγησε τη διοίκηση του ΙΚΑ να δώσει ενέχυρο σε τράπεζες οµόλογά του συνολικής αξίας 600 εκατ. ευρώ. Σε σχετικές εισηγήσεις της προς το ∆.Σ. του ΙΚΑ ηΓενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΙΚΑτονίζει ότι «τον µήνα ∆εκέµβριο το Ιδρυµα αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας κατά την εξυπηρέτηση ανελαστικών υποχρεώσεων». Φέσια 639.749.873 ευρώ Και ενώ οµεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας έχειπροβλήµατα ρευστότητας, έχει να αντιµετωπίσει και τα φέσια. Τα επίσηµα στοιχεία δείχνουν ότι στις 8 ∆εκεµβρίου 2010 οι οφειλέςπρος το ΙΚΑ ήταν 639.749.873 ευρώ, εκ των οποίων τα 590.773.733 ευρώ προέρχονται από επιχειρήσεις, ενώ στους οφειλέτες περιλαµβάνονται το ∆ηµόσιο, ΣΕΚΟ, ΟΤΑ, µέχρι πρεσβείες αλλά και πολιτικά κόµµατα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...