Μολυσμένο και επικίνδυνο το νερό στο χωριό Αγιος Βλάσης ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

απο τον Ριζοσπαστη
Υστερα από ανάλυση που έγινε από ειδικά εργαστήρια σε δείγματα νερού από γεώτρηση, βρέθηκε ότι 
περιέχει μόλυβδο και κάδμιο στο ανώτερο όριο

Επικίνδυνο για την υγεία κατοίκων και εργαζομένων είναι εδώ και ένα χρόνο το νερό που τρέχει από τις βρύσες στα σπίτια στο χωριό Αγιος Βλάσης του Δήμου Χαιρώνειας, κοντά στη Λιβαδειά! Υστερα από ανάλυση που έγινε από ειδικά εργαστήρια σε δείγματα νερού από γεώτρηση, βρέθηκε ότι το νερό περιέχει μόλυβδο και κάδμιο στο ανώτερο όριο. Επιπλέον, το σχετικό πόρισμα, το οποίο έχει ο «Ριζοσπάστης» στη διάθεσή του, αναφέρει επί λέξει: «Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την έντονη παρουσία οργανικών ουσιών δείχνουν ότι πρόκειται για νερό με έντονη χημική ρύπανση».Πιο συγκεκριμένα, το πόρισμα, που έχει ημερομηνία 25.1.2010, στην τελική ενότητα «Συμπέρασμα - Παρατηρήσεις» αναφέρει:
«-- Πρόκειται για πάρα πολύ σκληρό ελαφρά υφάλμυρο νερό, υψηλής περιεκτικότητας σε άλατα.
-- Παρουσιάζει αυξημένη αγωγιμότητα, θολότητα, ξηρό υπόλειμμα και περιεκτικότητες σε ιόντα χλωρίου, νιτρικά, νιτρώδη και αμμωνιακά.
-- Παρουσιάζει οριακές περιεκτικότητες σε μόλυβδο και κάδμιο.
-- Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την έντονη παρουσία οργανικών ουσιών δείχνουν ότι πρόκειται για νερό με έντονη χημική ρύπανση».
Η περιεκτικότητα σε μόλυβδο φτάνει τα 10 μgCd/l με ανώτερο όριο τα 10, ενώ η περιεκτικότητα σε κάδμιο φτάνει τα 5 μgCd/l με ανώτερο όριο τα 5!
Αμεση σχέση με ΧΥΤΑ - Βιολογικό Καθαρισμό;
Φωτογραφία από το ΧΥΤΑ στη Λιβαδειά
Αξίζει να σημειώσουμε ότι το χωριό Αγιος Βλάσης βρίσκεται - σε ευθεία γραμμή - περίπου 3-4 χιλιόμετρα από τον ΧΥΤΑ της Λιβαδειάς και περίπου 5 χιλιόμετρα από τον Βιολογικό Καθαρισμό στη Δαύλεια.Ο «Ριζοσπάστης» στις 30/12/2010 και στις 4/1/2011 είχε αποκαλύψει ότι υπάρχει πρόβλημα με το πόσιμο νερό τόσο στη Λιβαδειά (χωριό Τσουκαλάδες) και στη Δαύλεια που διατηρούνται αντίστοιχα ο ΧΥΤΑ και ο Βιολογικός Καθαρισμός, όσο και στο χωριό Ρωμαίικο που απέχει μερικά χιλιόμετρα από τους συγκεκριμένους χώρους. Πιο συγκεκριμένα, στον ΧΥΤΑ στις Τσουκαλάδες, τα υγρά που προκύπτουν από τη διαδικασία της αποστράγγισης των σκουπιδιών καταλήγουν κατευθείαν σε παρακείμενο ρέμα και μέσω του κάμπου της Χαιρώνειας στο Βοιωτικό Κηφισό και από εκεί στη λίμνη Υλίκη. Προηγούμενα, αυτά τα βρώμικα νερά από τα σκουπίδια έχουν διασχίσει μέσω του υδροφόρου ορίζοντα (από εκεί που περνά και το δίκτυο ύδρευσης που τροφοδοτεί με νερό σπίτια) μια σειρά περιοχές! Κανονικά, θα έπρεπε τα υγρά από την αποξήρανση των σκουπιδιών να ανακυκλώνονται και να φιλτράρονται από ειδική δεξαμενή και να παραμένουν στο χώρο του ΧΥΤΑ.
Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, μετά από σχετικό έλεγχο και μετρήσεις που οι ίδιοι έκαναν, το νερό μιας από αυτές τις γεωτρήσεις ήταν σκούρου χρώματος και ακατάλληλο για πόση... Μάλιστα, έχουν γίνει και έγγραφες καταγγελίες ότι κατά τις βραδινές ώρες, λόγω ανεπαρκούς φύλαξης τόσο του παλιού όσο και του νέου ΧΥΤΑ, βυτιοφόρα και φορτηγά άγνωστης προέλευσης μεταφέρουν παράνομα απόβλητα στο χώρο. Το γεγονός αυτό έχει παραδεχτεί δημόσια και ο νυν δήμαρχος Λιβαδειάς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς όμως να έχουν ληφθεί έως σήμερα συγκεκριμένα μέτρα για τη φύλαξη των ΧΥΤΑ, τη σύλληψη των υπευθύνων και την αποτροπή επανάληψης του επικίνδυνου φαινομένου.
Στη Δαύλεια, από τις αρχές του φθινοπώρου του 2009, που άρχισε η δοκιμαστική λειτουργία τμήματος του έργου του Βιολογικού Καθαρισμού, δεν έχει ολοκληρωθεί ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος πλάτους 6 μέτρων που προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι για την απομάκρυνση των στερεών και υγρών αποβλήτων μετά την αφυδάτωση και αποξήρανσή τους. Αυτό σημαίνει ότι δε γίνεται διαχωρισμός στερεών και υγρών αποβλήτων, με αποτέλεσμα όλα τα λύματα να ρίχνονται στο Βοιωτικό Κηφισό, που καταλήγει στην Υλίκη.
Στο Ρωμαίικο, σύμφωνα με έλεγχο που έκανε κεντρικό εργαστήριο της Αθήνας στις 16/12/2010, για λογαριασμό των κατοίκων του χωριού, η ανάλυση από τα δείγματα του νερού έδειξε πληθυσμούς μικροβίων (Colliforms, E. Colli & Intestinal enterococci), οι οποίοι βρίσκονται σε αριθμό υψηλότερο από τις ισχύουσες παραμετρικές τιμές που καθορίζει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το πόσιμο νερό. Ως εκ τούτου, το νερό, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο έλεγχο, κρίνεται ακατάλληλο για πόση και κάθε άλλη οικιακή χρήση.
Μη αναστρέψιμες οι συνέπειες
Οπως τονίζει στον «Ρ» ο Θανάσης Παντελόγλου, χημικός - Μsc βιοχημικός μηχανικός, «οι παραπάνω αναλύσεις αποτελούν σοβαρές ενδείξεις ενός τοπικού υδροφόρου ορίζοντα ο οποίος δέχεται ισχυρή βιομηχανική, αγροτοκτηνοτροφική, αστική ρύπανση. Το μείγμα των ουσιών του μολύβδου, του καδμίου, του χρωμίου σε συνδυασμό με τα νιτρικά, νιτρώδη και τα αμμωνιακά που υπάρχουν στο νερό αποδεικνύουν ότι η ζημιά που συντελείται δεν είναι μόνο προσθετική αλλά και εκθετική. Δηλαδή, οι ζημιές στο νερό και στο καλλιεργήσιμο έδαφος πιθανότατα να έχουν μη αναστρέψιμες συνέπειες στην υγεία των κατοίκων της περιοχής». Κι επισημαίνει: «Ακριβώς επειδή όλα αυτά τα υγρά μέσω του υδροφόρου ορίζοντα καταλήγουν στον Βοιωτικό Κηφισό κι από κει στη λίμνη Υλίκη, πρέπει να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση για περαιτέρω διερεύνηση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...