Λεφτά ...υπάρχουν;;;

Στα 147,8 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Alpha 
Αύξηση τζίρου και κερδών για τον ΟΛΘ
 Υψηλότερα των προβλέψεων τα κέρδη της Εθνικής 
Στα 4 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Πειραιώς
 

Εθνική Τράπεζα
Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα κέρδη που ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα για το 2010, αφού τα αποτελέσματα του ομίλου, μετά την έκτακτη φορολογία διαμορφώθηκαν σε 406 εκατ. ευρώ, έναντι προβλέψεων για κέρδη περίπου 330 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά, τα καθαρά κέρδη του ομίλου, μετά την έκτακτη φορολογία διαμορφώθηκαν στα 406 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 56% σε σχέση με το 2009, ενώ τα κέρδη προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων διαμορφώθηκαν στα 485 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 50% έναντι του 2009.
Τα καθαρά έσοδα από ανήλθαν στα 4,15 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να διαμορφώνεται κοντά στα επίπεδα του 4%.

ΟΛΘ ...
Ενισχυμένα κατά 37,16% εμφανίστηκαν τα κέρδη μετά από φόρους του ΟΛΘ το 2010, ενώ αύξηση της τάξης του 7,98% κατέγραψε και ο κύκλος εργασιών του οργανισμού.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα μετά από φόρους της χρήσης του 2010 διαμορφώθηκαν στα 6.144.359 ευρώ, έναντι των 4.479.652 ευρώ το 2009, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 49.617.466 ευρώ έναντι 45.948.872 ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2009.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο ΟΛΘ αποδίδει την αύξηση του κύκλου εργασιών κυρίως στην αύξηση της διακίνησης συμβατικών φορτίων (25,75 ξηρό φορτίο, 22,97% γενικό φορτίο) που είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων του Συμβατικού Λιμένα κατά 26,20%. Αντίθετα οι πωλήσεις στο Σ.ΕΜΠΟ. εμφανίζουν μείωση κατά 2,60% παρά την αύξηση στη διακίνηση teu΄s κατά 1,15%.

Alpha Bank
Στα 147,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2010 τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank, μειωμένα κατά 62,2% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα κυρίως από τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συμπεριλαμβανομένης της εκτάκτου εισφοράς ύψους 61,8 εκατ. ευρώ που επέβαλαν οι αρχές στα κέρδη του 2009 (και λογιστικοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2010), τα αποτελέσματα του 2010 ανήλθαν σε 85,6 εκατ. ευρώ.

Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε 1.818,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 3,2% σε ετήσια βάση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πρόοδο που σημειώθηκε στην ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, η οποία αντιστάθμισε πλήρως το υψηλότερο κόστος προσελκύσεως νέων καταθέσεων, λόγω της περιορισμένης ρευστότητας καθώς και της μειώσεως των δανειακών και ομολογιακών μας χαρτοφυλακίων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε το 2010 κατά 10 πόντους σε 2,7%, έναντι 2,6% το 2009.

Τράπεζα Πειραιώς
Συνολικά στα 4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς το 2010, έναντι 236 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ με την επιβάρυνση της έκτακτης εισφοράς ύψους 24,3 εκατ. ευρώ, το καθαρό αποτέλεσμα που αναλογεί στους μετόχους διαμορφώνεται σε ζημιές 20 εκατ. ευρώ, από κέρδη 202 εκατ. ευρώ το 2009.

Σημειώνεται πάντως ότι τα αποτελέσματα μετά την επιβάρυνση έκτακτης εισφοράς ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν ζημιές της τάξης των 26,8 εκατ. ευρώ.

Ακόμα, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν το 2010 στα 11 εκατ. ευρώ, έναντι 287 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων χωρίς τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 2% στα 611 εκατ. ευρώ, από 600 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...