ΕΛΛΗΝΙΚΗ.... ΝΑΥΤΙΛΙΑ. ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ....


Με καπετάνιο Ευρωπαίο

Παρά τις ενστάσεις που υπέβαλλε η Ελλάδα, η Ε.Ε. επέβαλλε και πλέον θα εφαρμόζεται να επανδρώνονται και με πλοιάρχους και υποπλοιάρχους Ευρωπαίους πολίτες τα υπό ελληνική σημαία πλοία
news247.gr
Το πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας για την επάνδρωση των πλοίων που φέρουν ελληνική σημαία με Ευρωπαίους πλοιάρχους και υποπλοιάρχους.
Έτσι πλέον οι υπήκοοι των κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, εκτός της Ελβετίας που έχουν την ιδιότητα του ναυτικού δικαιούνται και πρόσβαση σε θέσεις εργασίας σε ελληνικά εμπορικά πλοία, όπως ακριβώς και οι Έλληνες ναυτικοί.
Το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων οδηγήθηκε στην αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας κατόπιν δύο καταδικαστικών αποφάσεων εναντίον της Ελλάδας, καθώς μέχρι σήμερα ίσχυε ότι στα υπό ελληνική σημαία πλοία και στις θέσεις πλοιάρχων και υποπλοιάρχων τοποθετούνταν μόνο ναυτικοί με ελληνική ιθαγένεια.
 Οι δικαστές έθεσαν ως προϋπόθεση για τους υπηκόους και υποπλοιάρχους που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια να διαθέτουν επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας προς εξασφάλιση της επικοινωνίας με τις ελληνικές αρχές και κατανόησης με σαφήνεια και ακρίβεια της ελληνικής ναυτιλιακής νομοθεσίας, που επιτρέπει τη διαχείριση εγγράφων σχετικών με τη λειτουργία του πλοίου και την άσκηση των καθηκόντων με τα οποία είναι επιφορτισμένος ο πλοίαρχος.
Οι πλοίαρχοι μάλιστα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.
Αντίθετα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε μη νόμιμη τη διάταξη εκείνη του σχεδίου Π.Δ. που προέβλεπε ότι με απόφαση του υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν τα εμπορικά πλοία να επανδρωθούν μόνο από Έλληνα πλοίαρχο και υποπλοίαρχο.
Η γνωμοδότηση καταλήγει του ΣτΕ ότι εάν το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων θέλει σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επανδρώνονται τα πλοία με Έλληνα πλοίαρχο και υποπλοίαρχο, πρέπει να προσθέσει διάταξη με την οποία να ορίζει τις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις που απαιτείται η ελληνική ιθαγένεια για την πρόσβαση στις θέσεις του πλοιάρχου και υποπλοιάρχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...